Bảo hành

Chính sách bảo hành
1. PHẠM VI BẢO HÀNH
   - Áp dụng cho: Toàn bộ khách hàng của Lê Nguyên Nhi

2. THỜI HẠN BẢO HÀNH - NÓI CHUNG
   - Thời hạn bảo hành sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày lắp đặt của sản phẩm, ngày giao hàng vào ngày kích hoạt bảo hành của sản phẩm.

3. KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HÀNH
Bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu có một trong những điều kiện dưới đây.

  - Sản phẩm hết hạn bảo hành

  - Các khuyết tật hoặc thiệt hại là do việc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm chính của Lê Nguyên Nhi

  -  Các khuyết tật hoặc thiệt hại là do sửa đổi hoặc thay đổi sản phẩm trong thiết kế hoặc chức năng nguyên bản của sản phẩm Lê Nguyên Nhi mà không có sự xác nhận của Nhà sản xuất.

  - Các khuyết tật hoặc thiệt hại là do tai nạn, lũ lụt, hoả hoạn, thiên tai hay vật lạ xâm nhập vào sản phẩm.

  - Các khuyết tật hoặc thiệt hại là do sản phẩm được lắp đặt, bảo trì, sử dụng không tuân thủ đúng tài liệu hướng dẫn của Lê Nguyên Nhi

  - Sản phẩm đã được sửa chữa hoặc thay thế không phải bởi kỹ thuật viên của Lê Nguyên Nhi