Liên Hệ

CÔNG TY TNHH LÊ NGUYÊN NHI

Địa Chỉ: 101 Nguyễn Tử Lực - Phường 8 - Thành Phố Đà Lạt

MST: 5801345319

Điện Thoại: 0263.3914.579 M.Trấn - 0932 690 969 Mr.Thanh

Email: ctlenguyennhi0911@gmail.com

website: www.nhakinhgiare.com